1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. Neyland
 8. Llanstadwel
 9. Aberdaugleddau
 10. Herbrandston
 11. Llanismael
 12. Dale
 1. Angle
 2. Hundleton
 3. Ystagbwll a Chastell Martin
 4. Penfro
 5. Cosheston
 6. Doc Penfro

Ein Hymgysylltu â Chi

 

Gan fod y prosiect arfaethedig yn Ddatblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DAC), bydd Valero yn ymgynghori â’r prif randdeiliaid ac aelodau o’r gymuned yn ystod cyfnod statudol o chwe wythnos cyn cyflwyno ein cais terfynol.

 

Rydym am gael eich barn a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Byddwn yn gwneud hynny fel a ganlyn.