Mae Valero Energy Ltd yn paratoi cynlluniau ar gyfer buddsoddiad arfaethedig gwerth £100 miliwn mewn Uned Cydgynhyrchu Gwres a Phŵer Cyfunedig (CHP) ym Mhurfa Penfro

Croeso

 

Ar hyn o bryd, mae’r burfa’n mewnforio tua 41 megawat o drydan o’r Grid Cenedlaethol i bweru amrywiol gyfleusterau prosesu ar y safle. Mae ar y burfa angen ager sylweddol a gynhyrchir gan fwyleri ar y safle.

 

Cynigir y prosiect, fydd yn parhau i gael ei werthuso gan Valero, er mwyn darparu trydan ar gyfer y burfa a chefnogi’i gofynion o ran ager. Cyfluniwyd y prosiect gan Valero er mwyn cynhyrchu trydan yn effeithlon ac ar yr un pryd, defnyddio’r gwres gwastraff sy’n deillio o’r broses hylosgi hon i gynhyrchu ager tra phoeth i’w ddefnyddio yn y burfa. Bydd defnyddio gwres gwastraff a chynhyrchu ager yn fuddiol o ran gwella effeithlonrwydd cyffredinol y gwaith cynhyrchu trydan.

 

Mae’r diwydiant puro olew yn y DU yn wynebu heriau niferus a nod y prosiect yw sicrhau bod Purfa Penfro – sy’n gyflogwr blaenllaw yn ne Cymru ac yn un o’r purfeydd mwyaf a mwyaf cymhleth yn Ewrop – yn parhau i fod yn llwyddiannus yn y farchnad fyd-eang gystadleuol.

Mae’r prosiect arfaethedig yn Ddatblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DAC) o dan Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015, gan ei fod yn ceisio adeiladu gorsaf gynhyrchu fydd yn gallu cynhyrchu rhwng 10 a 50 megawat.

 

Fel DAC, mae gofyn bod y prosiect arfaethedig yn cydymffurfio â Gorchymyn Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Gweithdrefn) (Cymru) 2016 sy’n ddiffinio, ymhlith materion eraill, y  gofynion cyhoeddusrwydd cyn ymgeisio a’r gofynion o ran ymgynghori â’r cyhoedd, gan gynnwys cyhoeddi’r cais ar wefan.

 

Mae’r wefan hon yn darparu manylion y cynlluniau a gynigir gan Valero ar gyfer yr Uned Cydgynhyrchu Gwres a Phŵer Cyfunedig a chyhoeddir dogfennau’r cais ar y wefan hon pan fyddant yn barod. Mae croeso i chi ddefnyddio’r wefan hon i gael gwybodaeth ynghylch y prosiect, y newyddion diweddaraf, ac i gysylltu â thîm ein prosiect. Rydym yn croesawu eich adborth a’ch cyfraniad parhaus at ddatblygiad y prosiect hwn.

 

An English version of this website is also available, please click here.

Diweddariad, 1 Mawrth 2018: Cymeradwywyd cynigion i adeiladu Uned Gydgynhyrchu Gwres a Phŵer Cyfunedig (CHP) ym Mhurfa Penfro gan Valero Energy Corporation. Ewch i ‘Y Newyddion Diweddaraf’ am fwy o wybodaeth.

This website was designed and built by Lichfields.
Valero Logo
This website was designed and built by Lichfields.